Phpde Dizi Tanımlama

PHP Dersleri ile kodlamaya adım atın.

Diziler, birden fazla değeri tek bir yapı içerisinde barındırarak istenildiğinde o veriye kolay ulaşılmasını sağlayan ve değişken tanımlamanın aslında bir nevi gruplandırılmış şeklidir. Örneğin üç ayrı sayıyı yine 3 ayrı değişken oluşturarak tutabilirsiniz. Ancak aynı işlemi bir dizi değişken kullanarak 3 ayrı değer atamayabilirsiniz.

Php de dizi tanımlamak ve dizilerle işlem yapmak için diziye atanmış olan dizi numarası veya anahtar bilgisini kullanmanız gerekir. Bir dizide anahtar değer belirtilmeden tanımlama yapılmış ise kullanılırken sistem tarafından verilen indis numarası kullanılarak değere ulaşılır. Aşağıda örnek dizi değişkenler tanımlanmıştır.

Php de çoklu dizi tanımlamak ve kullanmak için dizi içerisine atanacak olan değerinde dizi olması gerekir. Böylece çağırılan dizide indis numarası içerisinde bulunan ve değeri yeni bir dizi olan bu işleminizde dizi değişkeninizi yazdıktan sonra ilk alana indis numarası ikinci alana ise indis numarasına bağlı olan ikinci dizide kullanacağınız değerin indis numarası belirlenerek çağırılır. Php ile dizi değiken tanımlamak ve php de dizi işlemleri yapmak php'nin en temel kod argümanlarından birisidir. Öyle ki yazılımınızın ve veritabanı işlemlerinizin tümünde dizi değerleri kullanılmaktadır.

Php de dizi değişkenin bir çok tanımlama şekli vardır. Ancak bir değişkeni dizi olarak oluşturulmak isteniyorsa $degisken[] veya $degisken=array() şeklinde tanımlanabilir. 

PHP Kodu - Örnek
<?php
$degisken
=array("Merhaba","Dünya"); /* 1. Yöntem dizi tanımlama */
$degisken2[]= "Merhaba"/* 2. Yöntem dizi tanımlama */
echo $degisken[0]; /* Ekran Çıktısı : Merhaba */
echo "<br />";
$cokludizi=array("dizikey1"=>"Dizi değeri","dizikey2"=>array("Php","Türkiye")); /*Çoklu dizi tanımlama*/
echo $cokludizi["dizikey2"][0]; /* Çoklu dizi kullanımı – Ekran Çıktısı : Php */
?>