Php İle strtolower Kullanımı

PHP Dersleri ile kodlamaya adım atın.

Php de bir çok fonksiyonun görevi vardır. Bunların içerisinde bir metinde veya bir kelime içerinde işlem yapmak isterseniz en çok kullanılan fonksiyonların başında string fonksiyonları gelir.

Php de bir metnin veya kelimenin tümünü küçük haflere dönüştürmek için kullanılan fonksiyon ise strtolower() fonksiyonudur. Bu fonksiyon string ifadelerin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürür. Ancak bu fonksiyonu kullanırken sayısal veya dijital türde bir değerin küçük boyuta çevirlmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla sayısal ifadeler için bu işlem geçersizdir.

Web sitenizdeki bir paragrafın tüm harflerini küçük harfe dönüştürmek için strtolower fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonda dikkat edilmesi gerek bir önemli husus ise türkçe karater desteğinin yeterli seviyede olmamasıdır. Örnek olarak bir metinde büyük "I" harfini bu fonksiyonla küçük harfe dönüştürdüğünüzde "i" olarak dönüş yapar.

Phpde strtolower fonksiyonun kullanımını örnekte inceleyebilirsiniz.

 

PHP Kodu - Örnek
<?php
$metin
="MERHABA HAYAT";
$donustur=strtolower($metin);
echo 
$donustur/*Ekran Çıktısı : merhaba hayat*/
$yazi="PHP COK GUZEL BIR YAZILIM";
echo 
strtolower($yazi); /*Ekran Çıktısı : php cok guzel bir yazilim*/
?>