PHP İle mb_strtoupper Kullanımı

PHP Dersleri ile kodlamaya adım atın.

Php de bir çok fonksiyonun görevi vardır. Bunların içerisinde bir metinde veya bir kelime içerinde işlem yapmak isterseniz en çok kullanılan fonksiyonların başında string fonksiyonları gelir.

Php de bir metnin veya kelimenin tümünü büyük haflere dönüştürmek için kullanılan fonksiyon ise mb_strtoupper() fonksiyonudur. Bu fonksiyon string ifadelerin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür. Ancak bu fonksiyonu kullanırken sayısal veya dijital türde bir değerin küçük boyuta çevirlmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla sayısal ifadeler için bu işlem geçersizdir.

Web sitenizdeki bir paragrafın tüm harflerini büyük harfe dönüştürmek için mb_strtoupper fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonda dikkat edilmesi gerek bir önemli husus ise türkçe karater desteğinin formatını belirmemize olanak sağlar. Örnek olarak bir metinde küçük "ü" harfini bu fonksiyonla büyük harfe dönüştürdüğünüzde "Ü" olarak dönüş yapar.

Phpde mb_strtoupper fonksiyonun kullanımını örnekte inceleyebilirsiniz.

 

PHP Kodu - Örnek
<?php
$metin
="Merhaba Dünya";
$donustur=mb_strtoupper($metin,"UTF-8");
echo 
$donustur/*Ekran Çıktısı : MERHABA DÜNYA*/
$yazi="php çok güzel bir yazılım";
echo 
mb_strtoupper($yazi,"UTF-8"); /*Ekran Çıktısı : PHP ÇOK GÜZEL BİR YAZILIM*/
?>