Php İle mb_strtolower Kullanımı

PHP Dersleri ile kodlamaya adım atın.

Php de bir çok fonksiyonun görevi vardır. Bunların içerisinde bir metinde veya bir kelime içerinde işlem yapmak isterseniz en çok kullanılan fonksiyonların başında string fonksiyonları gelir.

Php de bir metnin veya kelimenin tümünü küçük haflere dönüştürmek için kullanılan fonksiyon ise mb_strtolower() fonksiyonudur. Bu fonksiyon string ifadelerin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürür. Ancak bu fonksiyonu kullanırken sayısal veya dijital türde bir değerin küçük boyuta çevirlmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla sayısal ifadeler için bu işlem geçersizdir.

Web sitenizdeki bir paragrafın tüm harflerini küçük harfe dönüştürmek için mb_strtolower fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonda dikkat edilmesi gerek bir önemli husus ise türkçe karater desteğinin formatını belirmemize olanak sağlar. Örnek olarak bir metinde büyük "Ü" harfini bu fonksiyonla küçük harfe dönüştürdüğünüzde "ü" olarak dönüş yapar.

Phpde mb_strtolower fonksiyonun kullanımını örnekte inceleyebilirsiniz.

 

PHP Kodu - Örnek
<?php
$metin
="MERHABA DÜNYA";
$donustur=mb_strtolower($metin,"UTF-8");
echo 
$donustur/*Ekran Çıktısı : merhaba dünya*/
$yazi="PHP ÇOK GÜZEL BİR YAZILIM";
echo 
mb_strtolower($yazi,"UTF-8"); /*Ekran Çıktısı : php çok güzel bir yazilim*/
?>